دانشکده پرستاری بروجن
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
امور دانشجويي

مديريت امور دانشجويي به لحاظ ايفاي نقش فعال در فراهم آوردن شرايط بهينه زندگي و تأمين رفاه و آسايش دانشجويان به طور غيرمستقيم در ارتقاء علمي و فرهنگي دانشجويان نقش عمده و به سزايي دارد:
1. برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي، خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.
2. اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.
3. پرداخت وام هاي تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريه تحصيلي ، وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط.
4. اعطاي تسهيلات رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.
5. انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسويه حساب تسهيلات رفاهي دانشجويان.
6. انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.
7. پذيرش، ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.
8. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.
9. انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاههاي دانشجويي.
10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.
11. نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.
12. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.
13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.
14. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.
15. بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها، به منظور رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود.
16. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي .
17. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاهها و سلف سرويس هاي دانشجويي.
18. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.
مديريت امور دانشجويي دانشگاه با نظارت و پيگيري مستمر خود تلاش مي‌نمايد خدمات فوق‌الذكر به دانشجويان را به نحو مطلوب مديريت نموده و در اختيار دانشجويان عزيز قرار دهد كه اين خدمات از طريق : اداره امور خوابگاهها، اداره تغذيه ، اداره رفاه و واحد نقليه انجام مي‌پذيرد. مديريت امور دانشجويي به لحاظ ايفاي نقش فعال در فراهم آوردن شرايط بهينه زندگي و تأمين رفاه و آسايش دانشجويان به طور غيرمستقيم در ارتقاء علمي و فرهنگي دانشجويان نقش عمده و به سزايي دارد:
1. برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي، خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.
2. اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.
3. پرداخت وام هاي تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريه تحصيلي ، وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط.
4. اعطاي تسهيلات رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.
5. انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسويه حساب تسهيلات رفاهي دانشجويان.
6. انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.
7. پذيرش، ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.
8. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.
9. انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاههاي دانشجويي.
10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.
11. نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.
12. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.
13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.
14. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.
15. بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها، به منظور رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود.
16. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي .
17. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاهها و سلف سرويس هاي دانشجويي.
18. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.
مديريت امور دانشجويي دانشگاه با نظارت و پيگيري مستمر خود تلاش مي‌نمايد خدمات فوق‌الذكر به دانشجويان را به نحو مطلوب مديريت نموده و در اختيار دانشجويان عزيز قرار دهد كه اين خدمات از طريق : اداره امور خوابگاهها، اداره تغذيه ، اداره رفاه و واحد نقليه انجام مي‌پذيرد.

تاریخ به روز رسانی: 1395/07/28
تعداد بازدید: 3591
آدرس :بروجن - ميدان شهيد بهشتي- بلوار شهيد بنايي-دانشكده پرستاري (ساختمان قبلي بيمارستان حضرت ولي عصر (عج))
دورنگار: 34235298-038         تلفن : 72 - 03834235271
سايت دانشگاه : https://skums.ac.i
آدرس ايميل دانشكده : Borujenfaculty@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1399/12/18
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal