۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
1398/05/05 كارگاه نحوه جمع آوري،ذخيره سازيو دسترسي اطلاعات برگزار شد
كارگاه نحوه جمع آوري،ذخيره سازيو دسترسي اطلاعات برگزار شد
به گزارش روابط عمومي: به گفته مسئول امور پژوهشي دانشكده پرستاري بروجن كارگاه يك روزه با عنوان گزارش مركز كوهورت دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد در زمينه نحوه جمع آوري اطلاعات، ذخيره سازي اطلاعات، نحوه دسترسي به اطلاعات ونحوه ارتباط با ساير مراكز كوهورت در كشور توسط دكتر احمدي برگزارشد.
دكتر احمدي در اين كارگاه در زمينه ايده پردازي و تدوين پروپوزال و چگونگي نحوه ثبت پروپوزال با استفاده از داده هاي اين مركز مطالب مبسوطي را بيان داشتند. 
سميه محمدي عنوان كرد اين كارگاه جهت اعضاء هيئت علمي و مربيان دانشكده پرستاري بروجن برگزارشد كه در طي آن حاضرين با روشهاي جديد ايده پردازي و تدوين پروپوزال آشنا شدند.
تعداد بازدید: 49
Powered by DorsaPortal