۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
مسئول امور اداري مالي
نام و نام خانوادگي : جمشيد ربيعي
مدرك تحصيلي : كاردان بهداشت محيط
دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه آزاد شهركرد
تلفن تماس : 71 - 03834245770
پست الكترونيك : 09az01234@gmail.com
 
شرح وظايف امور اداري مالي 
مسئول امور اداري ، مالي دانشكده مآموريت دارد در جهت ايجاد بستري مناسب براي پيشبرد اهداف آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي دانشكده و با راهنمايي هاي سرپرست محترم دانشكده ، تلاش كرده و بر اساس سياست ها وبرنامه هاي مصوب و از طريق تآمين و نخصيص منابع مالي با ارائه خدمات اداري - مالي - رفاهي ديگر واحدهاي دانشكده را در جهت ايفاي مآموريت هاي خود پشتيباني نمايد.
وظيفه ما ايجاد شرايط مطلوب براي توسعه فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي مي باشد. ما سعي خواهيم نمود توانمند سازي سرمايه هاي سازماني افزايش انگيزه در كاركنان ، استفاده بهينه از منابع دانشكده و استفاده از نمامي ظرفيتهاي دانشكده به رسالت فوق كه رضايت ارباب رجوع مي باشد دست يافته و در جهت اعتلاي تكريم ارباب رجوع بكوشيم. 
واحدهاي مهم زير مجموعه اموراداري :
1- حسابداري
2- كارگزيني 
3- امين اموال
4- نقليه 
5- دبيرخانه
6- سايت
7- كارپردازي
8- چاپ و تكثير
9- تلفن خانه
10- خدمات و انتظامات
11- سمعي و بصري
12- ميز خدمت 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/23
تعداد بازدید: 86
Powered by DorsaPortal