۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
1393/04/16 /img/NoImage.jpg
قابل توجه دانشجويان متقاضي خوابگاه
قابل توجه دانشجويان محترم واجد شرايط اسكان در نيمسال اول 94-93
به اطلاع مي رساند كه از تاريخ 93/6/15 لغايت 93/6/28 با مراجعه به سايت  www.skums.ac.ir نسبت به درخواست سكونت خود اقدام نماييد، در ضمن اتاق انتخابي حتماً براساس ترم گذشته ثبت شود. درخواست هرگونه جابجايي اتاق بعد از ثبت نام در سايت فقط در صورت امكان و ظرفيت خالي انجام مي گردد. ضمناً عدم مراجعه به سايت بمنزله انصراف از خوابگاه تلقي خواهد شد. دانشجويان گرامي پس از ثبت نام فرم انتخاب واحد ممهور به مهر آموزش را به امور دانشجويي دانشكده ارائه نمايند.
امور دانشجويي فرهنگي دانشكده
تعداد بازدید: 277
Powered by DorsaPortal